Skip to content

PROPRIETAR ȘI CONTROLER DE DATE

 

Leinad D&D Company S.r.l.
Jud. Olt, Loc. Morunglav, Str. Oltețului 7
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Reg. Com.: J28/149/2009

E-mail de contact al Proprietarului: office@leinadcompany.ro

 

Tipuri de Date colectate

 

Printre tipurile de Date cu Caracter Personal pe care le colectează această Aplicație, de unul singur sau prin terți, se numără: Cookie-uri; Date de Utilizare; nume; numele de familie; număr de telefon; adresa de email; numele companiei.

 

Detaliile complete privind fiecare tip de Date cu Caracter Personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

 

Datele cu Caracter Personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat la utilizarea acestei Aplicații.

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii, iar eșecul furnizării acestor Date poate face imposibilă furnizarea serviciilor sale. În cazurile în care această Aplicație afirmă în mod specific că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

 

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la care Date cu Caracter Personal sunt obligatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul.

 

Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație are scopul de a furniza Serviciul cerut de Utilizator, pe lângă alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind Cookie-urile, dacă este disponibilă.

 

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu Caracter Personal obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Aplicații și confirmă faptul că au acordul terței pentru a furniza Datele Proprietarului.

 

Modul și locul prelucrării Datelor

 

Metode de prelucrare

 

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.
Prelucrarea Datelor se realizează folosind calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea acestei Aplicații (administrare, vânzări, marketing, administrare juridică) sau părți externe (cum ar fi terți furnizori de servicii tehnice, servicii de găzduire web, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca Prelucrători de Date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Proprietarului în orice moment.

 

Temeiul legal al procesării

 

Proprietarul poate prelucra Datele cu Caracter Personal referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În anumite legislații, Proprietarul poate fi permis să prelucreze Datele cu Caracter Personal până când Utilizatorul se opune la o astfel de prelucrare (“renunțare“), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare din următoarele baze legale. Totuși, acest lucru nu se aplică când prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este supusă legislației Europene privind protecția datelor;
 • furnizarea de Date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații pre-contractuale ale acestora;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în Proprietar;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de către un terț.

 

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice baza juridică specifică care se aplică procesării și, în special, dacă furnizarea de Date cu Caracter Personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

 

Loc

 

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare.

 

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de Date într-o țară din afara Uniunii Europene sau oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Proprietar pentru a-și proteja Datele.

 

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau se pot consulta cu Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

 

Timp de retenție

 

Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

 

Prin urmare:

 

 • Datele cu Caracter Personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator se păstrează până la îndeplinirea completă a acestui contract.
 • Datele cu Caracter Personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

 

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât un astfel de consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lunga, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

 

După expirarea perioadei de păstrare, Datele Personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergerea, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

 

Scopurile prelucrării

 

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul său, să respecte obligațiile sale legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (sau cele ale Utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate dăunătoare sau frauduloasă, precum și următoarele: Optimizarea și distribuția traficului, Gestionarea cererilor de asistență și de contact, Analize, Afisarea conținutului de pe platforme externe și Gestionarea colectării datelor și a sondajelor online și a Infrastructurii de găzduire si backend.

 

Pentru informații specifice despre Datele cu Caracter Personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunea “Informații detaliate despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

 

Informații detaliate despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Optimizarea și distribuția traficului

 

Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații să își distribuie conținutul folosind servere localizate în diferite țări și să-și optimizeze performanța.
Ce Date cu Caracter Personal sunt prelucrate depinde de caracteristicile și de modul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este de a filtra comunicațiile dintre această Aplicație și browser-ul Utilizatorului.
Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil să se determine locațiile către care sunt transferate conținuturilor care pot conține Informații Personale ale Utilizatorului.

 

Drepturile Utilizatorilor

 

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de Proprietar.

 

În special, Utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 

 • Să-și retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul acolo unde și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea Datelor lor cu Caracter Personal.
 • Să se opună prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării Datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o bază legală, în afară de consimțământ. Mai multe detalii sunt disponibile în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Să-și acceseze Datele lor. Utilizatorii au dreptul să știe dacă Datele lor sunt prelucrate de către Proprietar, să obțină dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a Datelor care sunt procesate.
 • Să verifice și să solicite rectificare. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea Datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Să restricționeze prelucrarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele lor în alte scopuri decât stocarea acestora.
 • Să solicite ștergerea sau eliminarea Datelor lor cu Caracter Personal. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
 • Să-și primească Datele și să le transfere către un alt controler. Utilizatorii au dreptul să primească Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să-l transmită fără alt obstacol la un alt controler. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și că prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații pre-contractuale ale acestora.
 • Să depună o plângere. Utilizatorii au dreptul de a prezenta o reclamație în fața autorității competente de protecție a datelor.

 

Detalii despre dreptul de a se opune procesării

 

În cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale atribuite Proprietarului sau în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar, Utilizatorii pot obiecta la prelucrarea acestora oferind un motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

 

Utilizatorii trebue să știe că, însă, în cazul în care Datele lor cu Caracter Personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune oricând prelucrării respective, fără să ofere nicio justificare. Pentru a alfa dacă Proprietarul prelucrează Datele cu Caracter Personal în scop de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

 

Mod de exercitare a acestor drepturi

 

Orice solicitări de exercitare a drepturilor Utilizatorului pot fi direcționate către Proprietar prin datele de contact prevăzute în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de Proprietar cât mai devreme și întotdeauna în termen de o lună.

 

Politica Cookie-urilor

 

Această Aplicație folosește Cookie-uri și alți identificatori. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica Cookie-urilor.

 

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea Datelor

 

Acțiune legală

 

Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune juridică care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a Serviciilor aferente.

 

Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie Date cu Caracter Personal la cererea autorităților publice.

 

Informații suplimentare despre Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului

 

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal la cerere.

 

Jurnalele de sistem și întreținerea

 

În scop de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fisiere care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (jurnalele de sistem) folosind alte Date cu Caracter Personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

 

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment Proprietarului. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

 

Cum sunt gestionate cererile “Do Not Track”

 

Această Aplicație nu acceptă cererile “Do Not Track”.

 

Pentru a stabili dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează respectă solicitările “Do Not Track”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

 

Proprietarul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestei Aplicații și / sau – în măsura posibilităților tehnice și juridice – trimitând o notificare către Utilizatori prin orice informații de contact disponibile Proprietarului. Este recomandat să verificați deseori această pagină, cu referire la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

 

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou acord de la Utilizator, dacă este necesar.

 

Definiții și referințe legale

 

Date Personale (sau Date)

 

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr de identificare personal – permite identificarea unei persoane fizice.

 

Date de Utilizare

 

Informații colectate automat prin această Aplicație (sau servicii terțe utilizate în această Aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează această Aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indica starea răspunsului serverului (rezultatul cu succes, eroarea etc.), țara de origine, caracteristicile browser-ului și a sistemului de operare utilizat de Utilizator, diferite detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagina din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în Aplicație cu referire specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al Utilizatorului.

 

Utilizator

 

Persoana care folosește această Aplicație care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu Persoana Vizată.

 

Persoana Vizată

 

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

 

Procesator de Date (sau Supraveghetor de Date)

 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele Controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

Controler de Date (sau Proprietar)

 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care, singură sau în comun cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu Caracter Personal, inclusiv măsurile de securitate referitoare la operarea și utilizarea prezentei Aplicații. Dacă nu se specifică altfel, Controlorul de Date este Proprietarul acestei Aplicații.

 

Această Aplicație

 

Mijloacele prin care Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

 

Serviciu

 

Serviciul furnizat de această Aplicație, așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest site / aplicație.

 

Uniunea Europeană (sau UE)

 

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

 

Cookie-uri

 

Seturi mici de date stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

 

Informații legale

 

Această politică de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv ale Art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la prezenta Aplicație, dacă nu este specificat altfel în acest document.

 

ULTIMA ACTUALIZARE: 09 OCTOMBRIE 2020

Carucior de cumparaturi

Bine ai revenit!

Conectează-te la cont folosind formularul alăturat. Te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând ai probleme cu conectarea la contul tău.

Conectează-te la cont folosind formularul de mai jos. Te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând ai probleme cu conectarea la contul tău.

Loghează-te

Încă nu ai un cont?

Comanda simplu si rapid pe WhatsApp!

Acum este mult mai simplu sa comanzi produsele de care ai nevoie!

 1. Salvezi numarul +40 771.395.662 in telefonul tau.
 2. Alegi produsele dorite de pe eShop.
 3. Ne trimiti un mesaj pe WhatsApp cu produsele pe care doresti sa le cumperi.

Comanzi pe WhatsApp in 5 secunde si noi ne ocupam de solicitarea ta!

Dupa trimiterea unui mesaj pe WhatsApp, in care mentionezi ce produse doresti sa cumperi, te vom contacta imediat, daca nu ai mai comandat anterior, pentru informatii necesare, cum ar fi:

 1. Oferirea de informatii suplimentare despre produsele dorite.
 2. Necesitatea crearii unui cont, daca nu l-ai creat deja sau daca nu ai mai comandat de pe eShop.
 3. Trimiterea automata a datelor de logare in cont (user si parola), pe e-mail-ul furnizat.
 4. Confirmarea datelor de livrare pentru emiterea facturii si livrarea produselor.

Important de stiut!

 • Trimiterea comenzii pe WhatsApp reprezinta comanda ferma si se supune Termenilor si conditiilor prezentate pe site, accesand acest link.
 • Livrarea comenzilor de pe WhatsApp are loc ca pentru orice alta comanda primita de Leinad D&D Company.
 • Suntem disponibili pe WhatsApp de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:30.

Trei motive sa comanzi pe WhatsApp:

 1. Dureaza foarte putin timp si este cel mai rapid mod de a comanda produsele dorite.
 2. Vei salva timp pe care sa-l dedici activitatilor importante din companie. Lasa totul in seama noastra si scapa de griji inutile.
 3. Poti comanda de oriunde te-ai afla: de la birou, din depozit, de pe teren, pe drum spre o intalnire de business, in pauza de la o conferinta sau un eveniment la care participi

BUNĂ

Ne bucurăm să te revedem

Conectează-te pentru a continua