Skip to content

TERMENI SI CONDITII GDPR

 

Prezentul document, prin continutul sau, pune la dispozitia tertilor utilizatori Regulamentul privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului leinadshop.ro
Site-ul leinadshop.ro este operat de societatea LEINAD D&D COMPANY srl, cu sediul in str. Oltetului nr.7, loc. Morunglav, jud. Olt. Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului leinadshop.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza, denumite in continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment.

1. Definitii

1.1 Utilizator – orice persoana care viziteaza/acceseaza site-ul leinadshop.ro

1.2 Consumator – orice persoana fizica, grup de persoane fizice constituite in asociatii sau persoane juridice, care doresc achizitionarea de produse de pe site-ul leinadshop.ro

1.3 Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizat de catre Vanzator, Clientului.

1.4 Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si/sau Servicii si sa achite contravaloarea acestora.

1.5 Vanzator – societatea LEINAD D&D COMPANY srl, avand urmatoarele date de identificare: sediul in strada Oltetului nr. 7, localitatea Morunglav, judetul Olt, Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J28/149/2009, CUI: RO25156987.

1.6 Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator, prin care Vanzatorul este de acord sa vanda si sa livreze Produsele si/sau Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să achite contravaloarea acestor Produse şi Servicii.

1.7 Materia prima – orice material folosit de catre Vanzator la fabricarea produselor finite care vor fi vandute catre Consumator

1.8 Curier – orice persoana de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate Intelectuala

2.1 Conţinutul site-ului leinadshop.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate reprezintă integral proprietatea LEINAD D&D COMPANY srl şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul LEINAD D&D COMPANY srl a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. leinadshop.ro şi logo-ul leinadshop.ro sunt mărci înregistrate ale LEINAD D&D COMPANY srl.

2.2 LEINAD D&D COMPANY srl poate oferi Utilizatorului/Clientului la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului leinadshop.ro

2.3 Utilizarea pe leinadshop.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. leinadshop.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

3.1 LEINAD D&D COMPANY srl nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la leinadshop.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, leinadshop.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. LEINAD D&D COMPANY srl nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

3.2 LEINAD D&D COMPANY srl nu îşi asumă responsabilitatea pentru culorile materialele prezentate pe site-ul leinadshop.ro, acestea fiind puse la dispoziţia LEINAD D&D COMPANY srl de către furnizori și pot suferi modificări de nuante față de cele prezentate pe site și în mostrarul pus la dispoziție de LEINAD D&D COMPANY srl.

3.3 Informaţiile incluse pe leinadshop.roau caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aducă acest fapt la cunoştinţă Vânzătorului la adresa office@leinadcompany.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

3.4 Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secţiunile blog literar, comunitate culturală şi recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale şi nu implică responsabilitea solidară a leinadshop.ro.

3.5 leinadshop.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire și pot fi demonstrate de vânzător ca fiind sub prețul de producție al acestora).

leinadshop.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

4. Limitarea accesului la site-ul leinadshop.ro

4.1 Utilizatorii site-ului leinadshop.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu leinadshop.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

4.2 Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. leinadshop.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

4.3 În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă leinadshop.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal, Politica de confidenţialitate si Politica cookie

5.1 Va rugam sa parcurgeti Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul document numit Termni si conditii.

5.2 Va rugam sa parcurgeti Politica de Cookies, care face parte din prezentul document numit Termeni si conditii.

6. Înregistrarea ca Utilizator a site-ului leinadshop.ro

6.1 Pentru crearea unui cont pe site-ul leinadshop.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.

6.2 leinadshop.ro poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

7. Preţul

7.1 Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe Site înainte de plasarea Comenzii de către Client.

7.2 Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului leinadshop.ro sunt exprimate în Lei şi vor conţine T.V.A. după depășirea legală a plafonului de neplătitor de TVA a companiei LEINAD D&D COMPANY srl conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse şi/sau servicii. Până la depășirea pragului de neplătitor de T.V.A., LEINAD D&D COMPANY srl nu va percepe T.V.A. produselor comercializate.

8. Comanda

8.1 Produsele şi/sau Serviciile achiziţionate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv Clientului persoană fizică, persoanele juridice având drept de revânzare către clientul final dacă acestea nu sunt comandate pentru uz intern al persoanei fizice respective.

8.2 Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecinţă determinate de aceste erori (ca de exemplu, fără a se limita la Comanda întârziată, transmisă greşit, etc).

8.3 leinadshop.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Totodată, în acest caz, leinadshop.ro nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

8.4 Prin finalizarea comenzii, clientul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant leinadshop.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/ telefon) pentru confirmarea a Comenzii.

8.5 E-mailul prin intermediul căruia Clientul este informat asupra Comenzii plasate pe leinadshop.ro este doar o confirmare de primire a Comenzii din partea Clientului,contractul pentru Produsele şi/sau Serviciile comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condiţiile mai jos menţionate.

8.6 leinadshop.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca Clientul să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului leinadshop.ro/partenerilor;
cel puţin 2 (două) livrări consecutiv eşuate;
dacă nu se achită factura emisă în termen de 7zile calendaristice;
alte motive obiective: de exemplu fără a se limita la situaţia în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

8.9 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, leinadshop.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

8.10 În anumite situaţii şi pentru motive justificate, leinadshop.ro îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă sau chiar anula comanda. În aceste situaţii leinadshop.ro va anunţa clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată (în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de Client).

8.11 Contractul se consideră încheiat între Client şi leinadshop.ro în momentul primirii de către Client de la leinadshop.ro, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

8.12 În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către leinadshop.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi, în cazul în care Clientul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care leinadshop.ro a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de încetare a Contractului.

9. Facturare – plăți

9.1 Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9.2 Facturile emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului prin email la momentul confirmării Comenzii de către Vânzător. Facturile aferenţe unor Produse care nu au fost preluate de către Client vor fi anulate de către Vânzător la momentul la care aceste Produse vor fi restituite de curier.

9.3 Plata se poate face online (card bancar), transfer bancar sau ramburs.

9.4 Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către leinadshop.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10. Livrarea și recepția

10.1 Durata normală de livrare este 24-48ore conform firmelor de curierat, dar uneori poate depăși acest termen.

10.2 Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii de către Vânzător.

10.3 Costurile livrării:

Costurile livrării sunt suportate de către client și se vor achita firmei de curierat la predarea coletului catre client.

Livrare se va face prin curier (Curier rapid).
Costul transportului poate fi fix sau poate varia in functie de localitatea de destinatie. In unele cazuri clientul poate primi transport gratuit, astfel va fi disponibilă livrarea gratuită.

10.4 Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja procesate.

10.5 În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), LEINAD D&D COMPANY srl va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar LEINAD D&D COMPANY srl va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

10.6 Atenţie! În perioada Black Friday, având în vedere volumul mare de livrari pe care le au curierii, termenul de livrare al comenzilor poate suferi modificări faţă de termenul estimat iniţial, însă acesta desigur nu va depăşi termenul legal de livrare, de până la 30 zile de la data Confirmării Comenzii.

10.7 Condiţii de livrare

La solicitarea leinadshop.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.
În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.
În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.
Clientul vă fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.
Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.
Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către leinadshop.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

10.7 Recepţia produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul ramburs (bonul de ramburs va fi anexat numai dacă comanda este cu plata ramburs)ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate si dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.
Prin semnarea fără obiecţiuni a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau a oricărui alt document (în cazul ridicării de la unul din centrele Vânzătorului) de către Client la momentul recepţiei Produsului, Clientul recunoaşte în mod expres primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comândate iar orice reclamaţie ulterioară cu privire la viciile aparente ale Produselor nu va fi luată în considerare.

11. Politica de retur şi Dreptul de retragere

11.1 Condiţii generale

leinadshop.ro oferă retur gratuit în cazul în care produsul este catalogat ca DOA(a se citi 13.1.3), nu este produsul comandat, nu corespunde culoarea sau nu corespunde numărul comandat, dacă notificarea leinadshop.ro se face în termen de 48 de ore de la data primirii coletului.

De asemenea, leinadshop.ro va suporta toate chelutielile de relivrare a produsului care a fost reclamat că prezintă defecte de fabricație, nu este produsul comandat, nu corespunde culoarea sau nu corespunde numărul de produse comandate, în cazul în care s-a dovedit că s-a livrat gresit din vina leinadshop.ro, atunci când Clientul va cere înlocuirea produsului reclamat în termen de 48 de ore de la data primirii coletului, astfel în urma solicitării primite de la client, leinadshop.ro va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin aceasta leinadshop.ro să îşi asume obligaţia de a recupera el însuşi aceste produse.

Nuanţele pot varia în funcţie de dispozitivul de pe care accesaţi site-ul. Pentru a vedea culorile reale vă rugăm să consultaţi mostrarul primit.

Culorile materialelor prezentate de către vânzător în mostrar pot avea mici modificări de nuanțe în funcție de lot.

11.1.1 Modalităţi şi termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice leinadshop.ro intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail la office@leinadcompany.ro

Informaţiile necesare care trebuie furnizate leinadshop.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

Nume si Prenume
Telefon
Adresa de Email
Numar Factura
Data Factura
Cont bancar pentru returnare contravaloare comanda
Motivul returnarii produsului.

11.1.2. Condiţii de returnare a produselor

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factură)

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora ( lipsa sau deteriorarea ambalajului, starea produsului, etc.)

Produsele returnate trebuie să fie în aceleaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţa cu leinadshop.ro.

În conformitate cu legea în vigoare, leinadshop.ro îşi rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze şi produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorata şi nedesigilata.

De asemenea, dacă produsele livrate au fost însoţite de eventuale cadouri, la retur trebuie să returnezi şi cadourile.

Nu se acceptă retururi dacă produsele îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de mai jos:

au fost efectuate intervenţii neautorizate asupra produsului;
au ambalajul deteriorat sau incomplet;
zgârieturi, ciobituri, lovituri sau şocuri mecanice/electrice;
nu au toate accesorile primite în pachet;

Nu se acceptă retur produse care au suferit expunerea la umezeală, la condiţii extreme din punct de vedere termic sau la alţi factori de mediu, la coroziune, oxidare, dacă a intrat în contact cu lichide, alimente sau produse chimice.

11.1.3 Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziţionat este nefuncţional sau prezintă vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit cu un produs funcţional, cu condiţia notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

11.1.4 Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate şi costul transportului achitat iniţial în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care leinadshop.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

11.2 Dreptul de retragere

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

12. Furnizorii

leinadshop.ro achizitioneaza materie prima pentru confectionarea produselor puse la vanzare, de la diversi furnizori.

Materialele furnizate de acestia pot diferi in fuctie de lot, fapt ce poate duce la modifcarea produsului, astfel culorile pot avea o tenta mai deschisa sau mai inchisa decat cele prezentate pe mostrar. PVC-ul poate fi mai maleabil sau mai rigid, Hartia poate avea o grosime mai mica sau mai mare in functie de gramajul pe metru patrat disponibil la furnizor.

13. Materia primă

Inainte de plasarea comenzii Consumatorul isi asuma faptul ca materia prima folosita de leinadshop.ro in fabricarea produselor finite pe care Consumatorul le poate comanda poate suferi diverse modificari precum cele prezentate la articolul 12, iar leinadshop.ro nu poate fi tras la raspundere pentru orice diferenta intre mostrarul primit de client si materialul produsului final.

14. Forţa majoră

14.1 Niciuna din Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. În sensul prezentului articol, forţa majoră reprezintă un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, care nu se datorează intenţiei sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului şi care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parţial, obligaţiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mişcările sociale, incediile, inundaţiile sau orice alte calamităţi naturale sau restricţii apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunţiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forţa majoră. Nu este considerat caz de forţa majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor oricăreia dintre Părţi.

14.2 Partea care invocă evenimentul de forţa majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze alături de aceste informaţii, dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea care a invocat Forţa majoră este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forţa majoră. În situaţia în care nu se face notificarea, Partea care invocă apariţia evenimentului de forţa majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de Forţa majoră.

14.3 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forţa majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a acestui Contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

15. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă, orice dispută decurgând din prezentul Contract apărută între client şi Vânzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor competente.

16. Frauda

16.1 Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului leinadshop.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

16.2 Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor leinadshop.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor leinadshop.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

17. Dispoziţii finale

17.1 Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi condiţiilor, parţială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părţi de clauze.

17.2 În cazul în care anumite clauze ale Termenilor şi condiţiilor devin inoperante integral sau parţial, sau în cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni şi condiţii, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze.

17.3 Clauza inoperantă sau nemenţionată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în masura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părţile contractante au intenţionat, urmărind concepţia şi exprimarea Termenilor şi condiţiilor, adică sa obţină ceea ce se intenţionează după avizarea clauzei lipsă sau inoperantă.

17.4 Prevederile Termenilor şi condiţiilor se completează cu dispoziţiile Codului civil precum şi cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare aplicabile raporturilor juridice dintre leinadshop.ro şi client.

Carucior de cumparaturi

Bine ai revenit!

Conectează-te la cont folosind formularul alăturat. Te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând ai probleme cu conectarea la contul tău.

Conectează-te la cont folosind formularul de mai jos. Te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând ai probleme cu conectarea la contul tău.

Loghează-te

Încă nu ai un cont?

Comanda simplu si rapid pe WhatsApp!

Acum este mult mai simplu sa comanzi produsele de care ai nevoie!

 1. Salvezi numarul +40 771.395.662 in telefonul tau.
 2. Alegi produsele dorite de pe eShop.
 3. Ne trimiti un mesaj pe WhatsApp cu produsele pe care doresti sa le cumperi.

Comanzi pe WhatsApp in 5 secunde si noi ne ocupam de solicitarea ta!

Dupa trimiterea unui mesaj pe WhatsApp, in care mentionezi ce produse doresti sa cumperi, te vom contacta imediat, daca nu ai mai comandat anterior, pentru informatii necesare, cum ar fi:

 1. Oferirea de informatii suplimentare despre produsele dorite.
 2. Necesitatea crearii unui cont, daca nu l-ai creat deja sau daca nu ai mai comandat de pe eShop.
 3. Trimiterea automata a datelor de logare in cont (user si parola), pe e-mail-ul furnizat.
 4. Confirmarea datelor de livrare pentru emiterea facturii si livrarea produselor.

Important de stiut!

 • Trimiterea comenzii pe WhatsApp reprezinta comanda ferma si se supune Termenilor si conditiilor prezentate pe site, accesand acest link.
 • Livrarea comenzilor de pe WhatsApp are loc ca pentru orice alta comanda primita de Leinad D&D Company.
 • Suntem disponibili pe WhatsApp de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:30.

Trei motive sa comanzi pe WhatsApp:

 1. Dureaza foarte putin timp si este cel mai rapid mod de a comanda produsele dorite.
 2. Vei salva timp pe care sa-l dedici activitatilor importante din companie. Lasa totul in seama noastra si scapa de griji inutile.
 3. Poti comanda de oriunde te-ai afla: de la birou, din depozit, de pe teren, pe drum spre o intalnire de business, in pauza de la o conferinta sau un eveniment la care participi

BUNĂ

Ne bucurăm să te revedem

Conectează-te pentru a continua